Malteserordens Skandinaviska association i Stockholm – Mälardalen

Malteserorden i Stockholm-Mälardalen bedriver främst hjälpverksamhet vid äldreboenden. I Uppsalatrakten görs regelbundna besök på tre olika hem, där det anordnas bingospel och liknande helgaktiviteter för de boende samt cykelturer på rickshaw. Även i Stockholmstrakten anordnas bingospel och samvaro vid ett äldreboende. Dessutom är medlemmar och volontärer engagerade i andra hjälpinsatser, såsom besök hos personer som sitter i häkte och arbete på hospicet Maria Regina.

Malteserorden Skandinaviska associationen

Box 62, 178 02 Drottningholm, Sverige | radet@malteserorden.se