Malteserordens Skandinaviska association i Stockholm – Mälardalen

Medlemmarna och volontärerna i Stockholm – Mälardalen är personligen engagerade i olika hjälpinsatser såsom besök hos personer som sitter i häkte.

Malteserorden Skandinaviska associationen

Box 62, 178 02 Drottningholm, Sverige | radet@malteserorden.se