Guds Tjänare

Fra’ Andrew Bertie

Stormästare

av den Suveräna Militära Hospitaliära Orden
av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta

London 15 maj 1929 – Rom 7 februari 2008


Andrew Willoughby Ninian Bertie föddes i London den 15 maj 1929. Efter att ha genomgått benediktinernas skola Ampleforth College i Yorkshire, tog han examen i Modern historia vid Christ Church College i Oxford och fortsatte där- efter studierna vid School of African and Oriental Studies vid University of London. Sedan han fullgjort sin militärtjänst vid Det skotska gardet, arbetade han som ekonomireporter i London och undervisade i moderna språk (franska och spanska) vid Worth School i Sussex.

Han upptogs i Den Suveräna Militära Malteserorden 1956 och blev 1981 en ordensbroder (Fra’) då han avlade de eviga löftena. Samma år valdes han in som medlem i Suveräna rådet (Ordens regering).

Efter Fra’ Angelo de Mojanas död den 8 april 1988 val- des han till den 78:e Stormästaren av den Suveräna Militära Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta. Fra’ Andrew Bertie var den andre brittiske Stor- mästaren i Ordens nästan tusenåriga historia.

Under hans ledning genomgick Malteserorden många förändringar. Hans Mest Eminenta Höghet Fra’ Andrew Bertie lät t.ex. utöka Ordens bilaterala förbindelser från 49 till 100. Ständigt engagerad i den viktiga missionen att hjälpa de fattiga och de sjuka var han ett lysande exempel på ett liv troget kristna principer.

Som person var han eftertänksam och tillbakadragen och med mångahanda intressen. Fra’ Andrew Bertie kallades hem till Herren den 7 februari 2008.

Bland de troende spreds omedelbart en djup övertygelse om Fra’ Andrew Berties helighet. Den Suveräna Malteser- orden har tagit på sig uppdraget att driva salig- och helgon- förklaringsprocessen. Den 8 februari 2013, fem år efter Guds Tjänares bortgång, framställde Postulatorn en begäran att få företa en undersökning på stiftsnivå.


Allraheligaste Treenighet,
vi, Dina ödmjuka barn, tackar Dig för att Du har skänkt oss Din tjänare Fra’ Andrew Bertie.
Vi tackar Dig också för att Du har gjort honom –
genom hans uppfyllelse av sitt höga uppdrag och
genom hans personliga vigning till Dig –
till ett exempel på en strålande tro, som har utmärkt sig genom hans kärlek till den Heliga Eukaristin,
hans innerliga bön,
hans trohet gentemot Tidebönen,
hans inspirerande andliga liv och
hans hjälp till de fattiga och lidande
i enlighet med Malteserordens uråldriga motto:
Tuitio Fidei – Obsequium Pauperum.
(Att försvara Tron – Att hjälpa De fattiga och De sjuka)
Ära vare Fadern…

Herre,
Din tjänare Fra’ Andrew Bertie
har genom sin trohet gentemot Ditt exempel och Din undervisning, visat oss helighetens väg som den sanna måttstocken på ett kristet liv. På förbön av den Saliga Jungfrun,
vördad såsom Drottning av Berget Philermos,
som han älskade djupt och med förtröstan åkallade,
ber vi Dig att han må bli upphöjd också på jorden
till Din större ära
och att vi på hans förbön må erhålla
den nådegåva som vi innerligt bönfaller Dig om (…).
Amen
Pater, Ave, Gloria


+ IMPRIMATUR ROMS VIKARIAT 16 oktober 2012

+ IMPRIMATUR
Svensk översättning Stockholms Katolska Stift Biskop Anders Arborelius ocd 13 augusti 2013


Förböner till Guds Tjänare om nådegåvor och under från Gud anbefalles.
För att lämna information, ställa frågor eller redogöra
för erhållna himmelska nådebevis,
som kan hänföras till förböner genom Fra’ Andrew Bertie, vänligen skriv till:
Postulator prof. Vittorio Capuzza
Palazzo Magistrale, Via dei Condotti 68, I-00187 Rom, Italien
E-mail: postulatore@orderofmalta.int eller till:
Kyrkoherde Otto Michael Schneider, konventualkaplan SMOM
Djurgårdsvägen 32, SE-633 50 Eskilstuna, Sverige
E-mail: chaplain@malteserorden.se

Malteserorden Skandinaviska associationen

Box 62, 178 02 Drottningholm, Sverige | radet@malteserorden.se