Nyheter

Lourdes 2023

22/05/2023 


Den 5 maj – 9 maj 2023 deltog medlemmar och volontärer från den Skandinaviska Associationen under ledning av Associationens Hospitaliär i den Suveräna Malteserordens 65:e årliga internationella pilgrimsresa till Lourdes i de franska Pyrenéerna. Samtliga av Associationens länder, Sverige, Island, Danmark, Norge och Finland var representerade. Sedvanligt genomfördes pilgrimsresan i nära samarbete med medlemmar och volontärer från Croix de Malte Luxembourg.

Med över 6 000 deltagare, inklusive sjuka, medlemmar och volontärer från 41 olika nationaliteter hade det totala antalet deltagare nästan återgått till pre-pandemiska nivåer med ett stort deltagande från Fjärran Östern, särskilt från Hong Kong, Singapore, Filippinerna och Australien.

Malteserorden Skandinaviska associationen

Box 62, 178 02 Drottningholm, Sverige | radet@malteserorden.se